High reality simulation
Virtual reality applications
Virtual tour of faculty
Prof. Sevgisun KAPUCU

Faculty (Internal Medicine Nursing - Head of Internal Medicine Nursing Department)

E.mail: sevgisun@hacettepe.edu.tr

Phone: +90312 305 15 80 / 124

 

 


Dr. Kapucu was born in 1969, in Ankara and graduated from Hacettepe University School of Nursing in 1991. Dr. Kapucu took her Master degree in Nursing in 1996, and PhD degree in 2003. She worked as research assistant in internal medicine nursing branch between dates 1995-2003 and currently Dr. Kapucu is working as a faculty member in the same branch. Dr. Kapucu is member of Oncology Nursing Association, Turkish Nurses Association, Turkey Community Health Institution Association (HASAK), Research and Development in Nursing Association and she is continuing her work on sub-commissions. Her study areas are “oncology, geriatrics-gerontology and rehabilitation nursing, and patient education”. She is married and has two children.

Selected Publications:

  • Akdemir N. Akkuş, Y. Kapucu, S. Karacan, Y. (2006). Hemodiyaliz Ünitelerinde Durum Saptama Çalışması, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 13;1:35-45
  • Matrak, M. Kapucu, S. (2006) Allojenik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastaların Yaşadığı Fizyolojik Sorunların Saptanması, , MN Dahili Tıp Bilimleri, 1;5-6: 380-388
  • Kapucu, S. Akdemir, N. (2007) Ev Ziyaretinin Kemoterapi Alan Hastaların Yaşam Kalitesi Ve Öz-Bakım Güçlerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14;1:9-22
  • Kapucu, S. Akciğer Kanserleri - Bl. 2-2 (bölüm yazarlığı) Hemşirelik Bakım Planları (Dahiliye-Cerrehi Hemşireliği Ve Psiko-Sosyal Boyut), (Editörler: Akbayrak, N. Erkal-İlhan, S. Ançel, G. Albayrak, A), Ankara, 2007, Birlik Matbaası, 1. Basım 5000 Adet, Isbn- 978-975-9007-43-0
  • Kapucu, S. Kardiyovasküler Sistem Acilleri- Bl.IV (bölüm yazarlığı). Acil Bakım Hemşireliği Kurs Kitabı (Ed: Yurdagül Erdem ve Sibel Erkal). Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara 2008, ss: 201-211.