Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri 29-31 Temmuz 2022 tarihlerinde Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor.

                 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, lisans müfredatında klinik uygulamaları desteklemek amacıyla 2012 yılından itibaren yüksek gerçeklikte (high fidelity) simülasyon laboratuvarı ve standart hasta gibi güncel yaklaşımları kullanmaktadır. 2022-2023 yılından itibaren lisans müfredatımıza bilgisayar temelli sanal gerçeklik senaryolarını entegre ediyoruz. Müfredatımızın %30’u İngilizce derslerden oluştuğu için dil alanında yeterliliği de destekliyoruz. Böylece çağın gereklerine uygun, dünya standartlarının üzerinde bir hemşirelik eğitimini garanti altına almak için çalışıyoruz.   Ayrıca öğrencilerimiz, klinik uygulamalarını Joint Commission International (JCI) tarafından uluslararası akredite edilen Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde gerçekleştirmektedir. Mezunlarımız, Avrupa’nın tüm ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kolaylıkla kabul alıp, çalışmaktadır.