Koordinatörlükler

Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Koordinatörlüğü

Hemşirelik Fakültesi Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Hemşirelik Fakültesi Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN

Lisans Dersleri E-Yoklama Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem CANBOLAT SEYMAN

Dış İlişkiler Birim Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ