Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Tarihçe

Hacettepe Üniversitesinde hemşirelikte lisans eğitimi Ankara Üniversitesi Senatosunun 24 Haziran 1961 tarihli kararı ve 10964 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim ve İmtihan Yönetmeliği" ile 8 Ekim 1961 tarihinde Hacettepe Çocuk Sağlığı Araştırma Enstitüsüne bağlı Yüksek Hemşirelik ve Sağman Okulunun açılmasıyla başlamıştır. Kısa bir süre sonra Fizik Tedavi ve bir yıl sonra da Diyet ve Tıbbi Teknoloji lisans programlarının başlamasıyla okulun adı, Sağlık Bilimleri ve Hemşirelik Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

1963 yılında Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesinin kurulmasıyla da hemşirelik ve diğer sağlık bilimleri dalları bu fakültenin bölümleri hâline gelmiştir. 1964 yılında Diş Hekimliği ve Temel Bilimler Yüksekokullarının açılmasıyla Hemşirelik, Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, bu fakülte içinde bağımsız birer yüksekokul olarak kendi müdürlükleriyle yönetilmeye başlamışlardır. 1967'de Hacettepe Üniversitesinin kurulmasıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri iki ayrı fakülte olarak örgütlenmiştir. Böylece, Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesinin Yüksekokullarından biri olmuştur. 24 Eylül 1972'de Sağlık Bilimleri Fakültesinin Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi hâline gelmesiyle Hemşirelik Yüksekokulu doğrudan Rektörlüğe bağlanmıştır.

Kurulduğundan beri 4 yıllık eğitim veren Hemşirelik Yüksekokulu, Üniversitede TIFA (Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca) programının açılmasıyla 1968'den sonra bir süre 5 yıl eğitim vermiş ancak bu programın kaldırılmasıyla yine 4 yıllık eğitime dönmüştür. 1985 yılında, hükümet politikaları gereğince hemşirelikte ara insan gücünün yetiştirilmesi ve hemşirelik eğitiminin en az iki yıllık üniversite eğitimi düzeyine çıkarılması amacıyla 4 yıllık lisans programı, ön lisans ve lisans olarak iki kademeli başlamıştır. Bu program 1990-1991 yılında tekrar tümüyle lisans programına dönüştürülmüştür.

1968 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında Bilim Uzmanlığı, 1972 yılında Doktora programları başlamıştır.

Yüksekokulda müdürlük görevi ilk iki yıl Prof. Dr. Ihsan Doğramacı tarafından yürütülmüş daha sonra Dr. Eren Kum tarafından üstlenilmiştir. Ancak 1750 sayılı Üniversite Kanununa göre 1976-1978 yılları arasında Prof. Dr. Servet Bilir bu görevi üstlenmiş, 1978 yılında ise Dr. Eren Kum, Profesörlük unvanı alarak görevi tekrar devralmıştır. Bu görev 1995 yılında Prof. Dr. Nebahat Kum, 1996-2002 yılları arasında Prof. Dr. Fethiye Erdil, 2002-2007 yılları arasında ise Prof. Dr. Gülümser Kublay tarafından yürütülmüştür.

21/5/2007 tarih ve 2007/12216 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü olarak yeniden yapılanan Bölümümüzde Kasım 2007 ve Ocak 2009 tarihleri arasında Prof. Dr. Gülümser Kublay Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2009 Ocak ayında Prof. Dr. Nuran Akdemir Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Hülya Uçar ve Doç. Dr. Füsun Terzioğlu Hemşirelik Bölümü Başkan Yardımcıları olarak görevlendirilmişlerdir. 2012 Ocak ve Kasım ayları arasında ise Prof.Dr. Hicran Çavuşoğlu ve Prof.Dr. Fatma Öz Bölüm Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüşlerdir.

Bölümümüz 25.11.2012 tarih ve 2012/3902 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Hemşirelik Fakültesi olmuştur ve Prof. Dr. Füsun Terzioğlu Hemşirelik Fakültesi Dekan Vekili, Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik ve Doç. Dr. Sevgisun Kapucu Dekan Yardımcıları olarak görevlendirilmişlerdir.  Ağustos 2013- Ağustos 2016 tarihleri arasında Prof. Dr. Fatma Öz Dekan, Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Dr. Öğr. Üyesi Gülten Koç Dekan Yardımcıları olarak görev yapmışlardır. 

2 Ağustos 2016 tarihinde Dekan Vekili olarak atanan Prof. Dr. Leyla Dinç, 11 Ocak 2018-30 Mart 2021 tarihleri arasında Dekan olarak görev yapmıştır. Ağustos 2016-Eylül 2017 tarihleri arasında Doç. Dr. Sergül Duygulu ve Doç. Dr. Gülten Koç Dekan Yardımcısı olarak görev yapmışlardır. Eylül 2017 - Nisan 2021 tarihleri arasında Doç. Dr. İmatullah Akyar Dekan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2021 tarihinden bu yana Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR Dekan olarak görev yapmaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN, 05 Nisan 2021 tarihinde Dekan Yardımcılığı görevine atanmıştır.