Misyon-Vizyon

Fakültemizin Amacı

Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi, hastalık durumunda tedavi ve rehabilitasyonun sağlanması amacıyla sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak, kanıta dayalı ve bütüncül hemşirelik bakım hizmetlerini vermek için görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getiren; sağlığı etkileyebilecek değişim ve yeniliklere duyarlı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlu, lider hemşireler olarak evrensel değerler ve etik ilkeler doğrultusunda bilimsel bilgi üretilmesine katkı sağlayan, en az bir yabancı dil kullanarak mesleki iletişim kurabilen ve yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek hemşireliğin tüm alanlarında profesyonel gelişimlerini sürdüren hemşireler yetiştirmektir.

Fakültemizin Özgörevi ve Uzgörüşü

Özgörev

Bilim ve teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen, birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmeye odaklı; bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlik rollerini etkin ve etkili yerine getirecek hemşireler yetiştirmektir.​​

Uzgörüş

Öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan, uluslararası düzeyde lider bir hemşirelik eğitim kurumu olmaktır.

 

Güncelleme: 2022