Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
ANA107 Anatomi dersi hakkında bilgilendirme
 • ANA107 Anatomi dersine ve ders kapsamındaki uygulamalara devam zorunludur. Mazeretler de dahil olmak üzere kuramsal (teorik) saatlerin %30’undan, uygulama saatlerinin de %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin genel ve bütünleme sınavına alınmaz. Devamsızlıkları nedeniyle sınava girme hakkı kazanamayanların listesi, genel sınav döneminden önce ilgili dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir.

 • Tekrarlanan kuramsal derslerde önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmişse, devam zorunluluğu aranmaz.
 • Ders Başarı notu hesaplanması aşağıdaki şekilde yapılır:
  • Birinci ara sınavın %30'u
  • İkinci ara sınavın %30'u
  • Genel Sınavın %40
  • Toplamın 50'nin üzerinde olması gerekmektedir. 
  • Genel sınavda en az 50 puan almak zorunludur.
   • 50 puanın altında olan öğrenciler, ağırlıklı ortalamada 50'yi geçmiş olsalar bile, dersten başarılı sayılmazlar. 

  Öğrencilerden derslerde ve uygulama laboratuvarlarında cep telefonlarını kapalı ve uçak modunda tutarak, çantalarına koymaları beklenmektedir.