Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. Simay Ezgi BUDAK

Araştırma Görevlisi (Psikiyatri Hemşireliği)

E.posta: simaybudak@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 177

 

16 Temmuz 1998 tarihinde Ankara’da doğmuştur. 2021 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamış ve aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programına başlamıştır. Şubat 2022 – Mart 2023 tarihleri arasında Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Palyatif Bakım-2 servisinde hemşire olarak görev yapmıştır. Mart 2023’de Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2023 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır. Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler Derneğinden eğitim almaya başlamıştır ve eğitimleri halen devam etmektedir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Budak SE, Ay Kaatsız MA. İnsan İnsana İlişki Modeli Bağlamında “Girl, Interrupted” Filminin Niteliksel Analizi. Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi. 2022;14(4):1196-204.
  • Budak SE, Üzar Özçetin YS. COVID-19 Pandemisine Varoluşçu Bir Yaklaşım. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2023;10(1):87-92.