Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. Dr. Rabiye AKIN IŞIK

Araştırma Görevlisi (Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: rabiye.akin@hacettepe.edu.tr / akinrabia35@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 148

2013 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2004 yılında Ege Üniversitesinde lisans eğitimini, 2012 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini ve 2019 Şubat ayında doktora eğitimini tamamlayarak araştırma görevlisi doktor olarak görevine devam etmektedir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.​

Bazı Yayınları:

  • Işık, R.A., Kaya, Y. The relationships among perceived stress, conflict resolution styles, spousal support and marital satisfaction during the COVID-19 quarantine. Curr Psychol 41, 3328–3338 (2022). https://doi.org/10.1007/s12144-022-02737-4
  • Akın Işık, R., Bora Güneş, N., & Kaya,Y. (2022). Experiences of children (ages 6–12) during COVID‐19 pandemic from mothers' perspectives.Journal of Child andAdolescent Psychiatric Nursing, 35, 142–149.https://doi.org/10.1111/jcap.12355
  • Borman P, Yaman A, Doğan L, Arıkan Dönmez A, Koyuncu EG, Balcan A, Aksoy S, Özaslan C, Akın R, Üneş K. The Comparative Frequency of Breast Cancer-Related Lymphedema Determined by Bioimpedance Spectroscopy and Circumferential Measurements. Eur J Breast Health 2022; 18(2): 148-154. doi: 10.4274/ejbh.galenos.2022.2021-9-2.
  • Akın, R. & Terzioğlu, F. (2022). The Most Important Health Problem of the 21st Century: Investigation of Obesity in Women According to Their Life Periods . Türk Kadın Sağlığı ve Neonatoloji Dergisi , 4 (4) , 183-190 . DOI: 10.46969/EZH.1010936
  • Kaya, Y., & Işık, R. (2021). Covid-19 pandemisi’nin ilk döneminde uygulanan zorunlu uzaktan eğitim sisteminin hemşirelik eğitimine katkısı ve zorlukları: nitel bir çalışma. Journal of Education and Research in Nursing18(1), 76-84.
  • Kaya, Y. & Akın, R. (2021). COVID-19 ile Yaşanan Sosyal İzolasyonun Aile ve Evlilik Yaşamına Yansımaları: Fenomenolojik Bir Çalışma . Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care , 15 (3) , 510-520 . DOI: 10.21763/tjfmpc.932521
  • Koç, G., Özçırpan, Ç. Y., Terzioğlu, F., Çetinkaya, Ş. Ş., Uslu-Şahan, F., Işık, R. A., ... & Başkaya, E. (2021). The Effect of a Gender Course on the Gender Attitudes, Critical Thinking Dispositions, and Media Literacy Skills of University Students. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi11. doi:10.2399/yod.20.640377