Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK

Araştırma Görevlisi (Hemşirelik Esasları)

E.posta: gultarakcioglu@hacettepe.edu.tr / gulhatice06@windowslive.com

Tel: 0312 305 15 80 / 138

2006 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programı’ndan 2012 yılında bilim uzmanlığı, 2019 yılında ise doktora derecesini almıştır. Bayındır Tıp Merkezi dâhiliye servisinde 5 ay servis hemşiresi olarak çalıştıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde; Aralık 2006-Ekim 2011 yılları arasında Kemik İliği Nakil Ünitesi’nde servis hemşiresi, Ekim 2011-Mayıs 2013 yılları arasında ise süpervizör hemşire olarak görev yapmıştır. Mayıs 2013’den itibaren Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. ERASMUS+ Staj Hareketliliği kapsamında, 29 Haziran-30 Ekim 2015 tarihleri arasında 4 ay süreyle Medizinische Hochschule Hannover (Hannover Medical School) / ALMANYA’da gözlemci olarak bulunmuştur. Evli ve bir kız çocuk annesidir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Sarmasoğlu, Ş., Tarakçıoğlu Çelik G.H. & Korkmaz, F. (2020). İnceleme: COVID-19 Hastalığından Korunmaya Yönelik Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi,7(Özel Sayı): 47-65. doi: 10.31125/hunhemsire.776491

  • Gül, Ş., Tarakçıoğlu Çelik, G.H., Arslan, S. &  Basit, G. (2019). Hemşirelik Esasları Dersi Klinik Uygulaması Sırasında Gerçekleştirilen Temel Hemşirelik Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Retrospektif Bir Çalışma. Sağlık ve Toplum, 29(1):54-64.

  • Tarakcioglu Celik, G.H. &  Korkmaz F. (2017). Nurses’ Knowledge and Care Practices for Infection Prevention in Neutropenic Patients. Contemporary Nurse, 53(2):143-155. doi: 10.1080/10376178.2016.

  • Tarakçıoğlu Çelik, G.H. (2016). Onkoloji Hemşireliğinde Semptom Kontrolü. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 5(4):93-100.

  • Tarakçıoğlu Çelik, G.H. (2016). Nötropeni ve Hemşirelik Bakımı. Sağlık ve Toplum, 26(2):10-16.

  • Sarmasoglu, S., Dinc, L., Elcin, M., Tarakcioglu Celik, G.H. & Polonko I. (2016). Success of the First Gynecological Teaching Associate Program in Turkey. Clinical Simulation in Nursing, 12(8):305-312. doi:10.1016/j.ecns.2016.03.003