Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. Dr. Neşe ALTINOK ERSOY

Araştırma Görevlisi (İç Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: altinokn@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 132

 

1991 yılında Ankara’da doğmuş, 2009 yılında Milli Eğitim Bakanı Ali Naili Erdem Anadolu Lisesinde lise eğitimini tamamlamıştır. 2014 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunu olup, aynı yıl Ağustos ayında ÖYP kapsamında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalına, Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 2014 Şubat-Temmuz ayları arasında özel bir anaokulunda “Okul Hemşiresi” olarak çalışmıştır. 2016 yılında bilim uzmanlığını Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Programından almıştır. 2012 yılında Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında 'Sotiria' Regional  Chest Diseases Hospital-Atina’ da 3 ay gözlemci olarak bulunmuştur. 22-24 Haziran 2016 tarihleri arasında University College London-İngiltere’ de “Dialysis 2016” eğitimine katılmıştır.  İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora eğitimini 2022 yılında tamamlamıştır. Evli bir kız ve erkek çocuk annesidir.

Bilim Uzmanlığı Tezi: Ersoy, N.A. (2016). “Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda 5-D Kaşıntı Ölçeği'nin Geçerlik-Güvenirlik Çalışması ve Hastaların Kaşıntı Düzeyinin Belirlenmesi”. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. İmatullah Akyar) Ankara.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.​

Bazı yayınları:

  • Asiret, G. D., Kapucu, S., Kose, T. K., Kurt, B., & Ersoy, N. A. (2017). Attitudes and Satisfaction of Nurses with the Work Environment in Turkey. International Journal of Nursing Sciences,10(2), 771.
  • Ersoy, N. A., Akyar İ.  (2018). Validity and Reliability of 5-D Itch Scale on Chronic Renal Disease Patients. Acıbadem University Health Sciences Journal, 9 (4):455-461 (article in Turkish with an abstract in English). DOI: https://doi.org/10.31067/0.2018.66
  • Ersoy, N. A., & Akyar, İ. (2019). Multidimensional pruritus assessment in hemodialysis patients. BMC Nephrology, 20(1), 42.
  • Ersoy, N. A., Akyar İ.  (2020). Kronik Böbrek Hastalığı ile İlişkili Kaşıntı ve Hemşirelik Bakımı. JAREN; 6(3):577-83