Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş.Gör. Dr. Rana Elçin SEZER CEREN

Araştırma Görevlisi (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: ranasezer@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 176

2011 yılında Milas/Muğla Anadolu Lisesi’nden, 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2016 yılında Ankara’da özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışmıştır. Temmuz 2017’den bu yana Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.  Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Programından 2018 yılında bilim uzmanlığını, 2024 yılında doktora derecesini almıştır. Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Klinik Nütrisyon Birimi ve Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Hemşirelik Çalışma Grubunda görev almaktadır. 2023 yılında ESPEN-Avrupa Klinik Nütrisyon ve Metabolizma Derneği’nin eğitim bursunu almaya hak kazanmış ve 4 ay süresince  ESPEN’in eğitim merkezlerinden biri olan “University of Lorraine University Hospital Center, Transversal Unit of Nutrition/Nutritional Assistance Ward” departmanında ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş, klinik nütrisyon alanına yönelik çalışmalar yürütmüştür.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı yayınları: 

  • Akcay, K., Ayhan, H., Sezer Ceren, R. E., Simsek, C., & Abbasoglu, O. (2023). Comparison of normal saline and antiseptic solution effect on the early peristomal infection rates of patients with percutaneous endoscopic gastrostomy tubes: A randomized double‐blind study. Nutrition in Clinical Practice.
  • Sezer Ceren, R. E., Talas, M. S., & Goksuluk, D. (2021). Validity and Reliability of the Home Enteral Nutrition Caregiver Task Checklist. Topics in Clinical Nutrition, 36(3), 242-251.
  • Sezer, R. E., & Talas, M. S. (2021). In Home Caregivers' Experiences With Percutaneous Endoscopic Gastrostomy Patients: A Qualitative Review. Gastroenterology Nursing, 44(4), 268-277.
  • Sezer, R. E., Ozdemir Koken, Z., & Senol Celik, S. (2020). Home percutaneous endoscopic gastrostomy feeding: difficulties and needs of caregivers, qualitative study. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 44(3), 525-533.
  • Sezer, R. E., Ozdemir Koken, Z., & Senol Celik, S. (2020). Perkütan Endoskopik Gastrostomili Hastalara Bakım Verenlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Sağlık ve Toplum, 2020/2