Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. Dr. Tuğçe TORUN

Araştırma Görevlisi (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: tugcearas@hacettepe.edu.tr / tugce-aras@hotmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 125

 

1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini 2011 yılında Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde tamamlamıştır. 2011-2012 yıllarında Kreiskrankenhaus Lörrach/Almanya Erişkin Dahiliye Servisi’nde çalışmıştır. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Eğitim Asistanı olarak çalışmıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2016 yılında yüksek lisans ve 2022 yılında doktora derecesi almıştır. 2018 yılından itibaren Çocuk Hemşireleri Derneği Ankara Şubesinde yönetim kurulu üyesidir.

Yüksek Lisans Tezi: Pediatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ankara,2016.

Doktora Tezi: Kistik Fibrozisli Adölesanlarda Öz Bakım Eksikliği Kuramına Dayalı Hemşirelik Bakımının Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ankara,2022.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Torun, T., Çavuşoğlu, H., Doğru, D., Özçelik, U., & Tural, D. A. (2021). The Effect of Self-Efficacy, Social Support and Quality of Life on Readiness for Transition to Adult Care Among Adolescents with Cystic Fibrosis in Turkey. Journal of Pediatric Nursing, 57, e79-e84.
  • Torun, T., Çavuşoğlu, H.(2018), Examining Burnout and Job Satisfaction of Nurses Working in Pediatric Units, Journal of Education and Research in Nursing, 15(2), 71-80.
  • Torun, T., Çavuşoğlu, H. (2018), D Vitamini Eksikliğine Bağlı Rikets ve Hemşirelik Bakımı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 5(2), 169-176.
  • Torun, T., Göçken, C.(2017), Ethics in Pediatric Palliative Care, Journal of Anesthesia-JARSS,  25(3) Supl, 20-23.