Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL

Öğretim Üyesi (Hemşirelikte Yönetim)

E.posta: seherb08@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 119

 

İlk ve orta eğitimini Balıkesir'de tamamlamıştır. 2003 yılında Validebağ Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nden, 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olmuştur. 2011 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi Programından bilim uzmanlığı ve 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesini almıştır. 2006 yılında, Leonardo da Vinci Eğitim Programı kapsamında Sotiria Hastanesinde Atina/ Yunanistan 13 haftalık yaz programına gözlemci olarak katılmıştır. Ocak 2005- Haziran 2007 yılları arasında Kırıkkale İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezinde, Haziran 2007-Aralık 2010 yılları arasında Ankara İl Ambulans Servisi 6 nolu İstasyonunda, Ocak 2011- Kasım 2011 yılları arasında Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesinde Çocuk Hastalıkları Servisinde servis hemşiresi, eğitim hemşiresi ve süpervisör hemşire olarak görev yapmıştır. Kasım 2011'den itibaren Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Ayrıca 28 Haziran 2013- 26 Ekim 2013 tarihleri arasında Erasmus Staj Hareketliliği kapsamında Medizinische Hochschule Hannover-Almanya'da 4 ay gözlemci olarak bulunmuştur.

Bilim Uzmanlığı Tezi: ‘Hemşirelerin Sahip Oldukları Güç ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri'.

Doktora Tezi: ‘Hemşirelerin Mesleki Özerkliği Algılama ve Uygulamalarına Yansıtabilme Durumlarının İncelenmesi’.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Hiçdurmaz, D. Canbolat Seyman, Ç., Başaran, S., Ercan Şahin, N., Şenol Çelik, S. (2016) Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi’nde Yayınlanan Yazıların Özelliklerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi.-Retrospective Review of Manuscripts Published In Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi (2016) 37–53.
  • Basaran S., Duygulu S. (2015) Turkish nurses' assessments of their power and the factors that affect it. Journal of Nursing Management, 23(8), p. 1039–1049. DOI: 10.1111/jonm.12250
  • Basaran S., Duygulu S. (2014) A Concept Analysis: Power in Nursing- Hemşirelikte Güç Kavramının Analizi. Jounal of Hacettepe University Faculty of Nursing, 1(3), 2014, p: 62–73.
  • Duygulu S., Abaan S. Basaran S., Ispir O. Service User Involvement in Nursing Education: Views of Nursing Faculty and Nursing Students. 2nd Asian Congress in Nursing Education (2016 ACiNE), Oral Presentation, January 26-29, 2016, Tainan, Taiwan.
  • Duygulu S., Abaan S. Basaran S., Ispir O. Arslan S.  Peer Mentoring: A Strategy to Develop Nursing Students’ InternaL Locus of Control. 2nd Asian Congress in Nursing Education (2016 ACiNE), Oral Presentation, January 26-29, 2016, Tainan, Taiwan.
  • Basaran S., Dinc L. Factors That Influence The Professional Autonomy of Nurses and Nurse Managers In Practice  1st International ICE Observatory Future of Nursing and Ethics in Care and 16th Nursing Ethics Conference, Oral Presentation, 17-18 July 2015, Guildford, England.
  • Basaran S., Abaan, S., Duygulu, S. (2015)  Eğitimde Kalıcılığın Sağlanması: EIAG Çözümleme Modeli III. Sağlık Bilimlerinde Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi, Sözel Bildiri, 12-14 Kasım 2015, Ankara, Türkiye.
  • Abaan, S., Duygulu S., Başaran S. Assessments of Nursing Students's on Peer Mentoring and Ethical Issues They Encountered. Sözel bildiri 13.th International Nursing Ethics Conference-ICNE 4-6 Ekim 2012 İzmir-Türkiye
  • Başaran S., Abaan S., Duygulu S. Hemşirelik Bilgi Sistemi Ve Bilişim Hemşiresinin Rolü Poster Bildiri 2. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi ‘Uluslararası Katılımlı' 27-29 Eylül, 2012, İstanbul, Türkiye