Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Bilimsel Etkinlik Düzenleme ve Kutlama Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Eda EREN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Tülay YILDIZ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Songül SALURVAN  (Fakülte Sekreteri)

Cansu BABADAĞ (Öğrenci)

Ceren YILDIZ (Öğrenci)