Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları             Lisans Ders Programları           Lisansüstü Program      Duyurular / Bağlantılar

 

Ülkemizde hemşirelikte lisans eğitim programları ilk kez 1955 yılında, lisansüstü eğitim programları ise ilk olarak Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında 1968 yılında yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programları olarak başlatılmıştır.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulu'nca 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda hemşirelikte lisans düzeyinde oluşturulan diğer anabilim dallarıyla birlikte kurulmuştur.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı fakültemiz lisans programında HEM262 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, HEM328 Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım, HEM337 Yara ve Hemşirelik Bakımı derslerini, üniversitemizin diğer fakültelerine yönelik HEM333 İlk Yardım ve Afetlerde Bakım dersini yürütmektedir.

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalında, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1968 yılında yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programı açılmıştır. Yüksek lisans programının amacı, alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgili, aydın, yeterli ve yetkin Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği uzmanı yetiştirmektir. Doktora programında ise yüksek lisans programına ek olarak cerrahi hastalıkları hemşireliği alanında araştırma planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen bilim doktoru yetiştirmek amaçlanmıştır.

Anabilim Dalımızda; 2 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımızın başlıca araştırma alanları arasında yara bakımı, perioperatif hemşirelik bakımları, cerrahi girişim gerektiren hastalıklar, cerrahi etik, geriatrik cerrahi, yanık ve hemşirelik bakımı, transplantasyon hemşireliği, ameliyathane hemşireliği, acil bakım ve ilk yardım yer almaktadır.