Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Öğretim Elemanları                Lisans Ders Programları  Lisansüstü Program   Bağlantılar/Duyurular

 

Anabilim Dalının Tarihçesi

Ülkemizde hemşirelikte lisansüstü eğitim programları 1968 yılında yüksek lisans ve 1972 yılında doktora programı olmak üzere ilk olarak H. Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelik Anabilim Dalı altında başlatılmıştır. Daha önce bu anabilim dalı programı içinde yer alan Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2 Ekim 1998 tarihli Enstitü Kurulu kararı ile yüksek lisans ve doktora programlarını Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı bünyesinde yürütmeye başlamıştır.

Bilimsel Araştırma Alanları

•  Üreme Sağlığı

•  Cinsel Sağlık

•  Toplumsal Cinsiyet

•  Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyo-Kültürel Faktörler

•  Kadın Sağlığına Yönelik Kanıta Dayalı Uygulamalar

•  Sağlık Politikaları

•  Kadın Sağlığı Alanında Simülasyon Uygulamaları

Anabilim Dalı Altyapısı

•  Anabilim Dalı'na ait eğitim araçları (1 adet tam boy gebe simülatörü ve kadın sağlığına ilişkin uygulamalarda kullanılabilecek çok sayıda maket ve malzeme)

•  Lisans ve lisansüstü öğrencilerin klinik öncesi eğitimlerinde Hemşirelik Fakültesi'nde yer alan dershane ve araç-gereçleri ile beceri laboratuvarı, simülasyon laboratuvarı ve Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı'nda yer alan standart hasta laboratuvarından yararlanılmaktadır.

• Klinik eğitim için Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na ait klinik ve poliklinikler, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 1. ve 2. basamak sağlık kurumları, yerel yönetimlere bağlı merkezler ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı'na bağlı Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri'nden (KETEM) yararlanılmaktadır.

Yayınlar

Son 5 yılda SSCI ya da SCI-Expanded kapsamında yayınlanan dergilerde 20, Türkçe hakemli dergilerde ise 25 makale yayınlanmıştır. Anabilim Dalı öğretim üyelerinin, yayınlanmış Türkçe kitap, Türkçe kitap bölüm yazarlıkları, kitap ya da kitap bölümü çevirmenliği ve uluslararası kitaplarda bölüm yazarlığı bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, TUBİTAK ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen tamamlanmış ve devam eden projeleri bulunmaktadır.

Sunulan Hizmetler

•  Lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim aktiviteleri,

•  Hemşirelik mesleği ve kadın sağlığı ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışmalar, farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte proje çalışmaları,

•  Süreli bilimsel yayınlarda danışmanlık, hakemlik ve editörlük ,

•  Bilimsel toplantılarda bilimsel ve düzenleme kurul üyelikleri,

•  Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına danışmanlık.