Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Dr. Öğr. Üyesi Burcu DULUKLU

Öğretim Üyesi (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: duluklu@hacettepe.edu.tr/ duluklu@gmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 150

1985 / Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ankara' da tamamlamıştır. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olmuştur. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'ndan 2012 yılında Bilim Uzmanlığı ve 2018 yılında Doktora derecelerini almıştır. Bayındır Hastanesi Söğütözü'nde 2 yıl süre ile Acil Servis Hemşiresi, Medicana International Ankara Hastanesi'nde üç yıl süre ile Acil Servis Hemşiresi ve Supervisor Hemşire olarak görev yapmıştır. İki yıl süre ile Ankara Üniversitesi Haymana Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı'nda Öğretim Görevlisi olarak çalışmış, 2013-2022 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2023 yılında beş ay süre ile University of Galway, School of Nursing and Midwifery’de Doktora Sonrası Araştırmacı statüsünde kabul alan Duluklu, Eylül 2022 tarihinden bu yana Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İlgi Alanları: Kolorektal cerrahi, stoma bakımı, yara bakımı, ilk yardım, acil bakım, yaşlı sağlığı.

Yüksek lisans tezi: Sol Kolon ve/veya Rektum Cerrahisi Sonrası Bağırsak Fonksiyonlarının Başlamasında Sakız Çiğnemenin Rolü

Doktora tezi: Kalıcı Kolostomisi Olan Bireylerde Stoma Torbasına Konulan Lavanta Esansiyel Yağının Kokunun Giderilmesine, Yaşam Kalitesine ve Stoma Uyumuna Etkisi

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Baykara, Z. G., Karadag, A., Bulut, H., Duluklu, B., Karabulut, H., Aktas, D., ... & Avsar, P. (2023). Pressure Injury Prevalence and Risk Factors: A National Multicenter Analytical Study. Journal of Wound Ostomy & Continence Nursing, 50(4), 289-295.
  • Baykara, Z. G., Karadag, A., Celik, S. S., Guler, S., Ay, A., Gul, S., ... & Avsar, P. (2021). Impact of tailored training about pressure injuries on nurses’ knowledge levels and pressure injury point prevalence: The case of Turkey. Journal of tissue viability, 30(4), 552-558.
  • Duluklu, B., & Celik, S. S. (2020). Effect of gum chewing on recovery after surgery for colorectal surgery patients: A randomized controlled trial. Gastroenterology Nursing, 43(6), 422-428.
  • Duluklu, B., & Çelik, S. Ş. (2019). Effects of lavender essential oil for colorectal cancer patients with permanent colostomy on elimination of odor, quality of life, and ostomy adjustment: a randomized controlled trial. European Journal of Oncology Nursing, 42, 90-96.
  • Duluklu, B., & Çelik, S. Ş. (2019). Kolostomisi olan bireylerde yaşam kalitesi: sorunlar ve hemşirelik girişimleri. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 6(2), 111-119.