Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Doç. Dr. Çiğdem CANBOLAT SEYMAN

Öğretim Üyesi (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği)

E.posta: cigdem_canbolat@hotmail.com

Tel: 0312 305 15 80 / 119

 

09.09.1987 yılında Çorum'da doğmuştur. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamlamıştır. 2008 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat Sağlık Yüksek Okulu, Hemşirelik Bölümünden, 2011 yılında Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans Programından, 2017 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doktora Programından mezun olmuştur. Haziran 2009- Mart 2013 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Hastanesi, Pediatri Enfeksiyon servisinde klinik hemşiresi olarak görev yapmıştır. 2013 Mart ayından itibaren Hacettepe Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesinde akademik hayatını sürdürmektedir. 2015 yılında Sotiria General Hospital of Athens, Yunanistan’da 4 ay süreyle ziyaretçi araştırmacı olarak, 2019 yılında University of Turku, Department of Nursing Science, Finlandiya’da 1 hafta süreyle konuk öğretim elemanı olarak bulunmuştur. Canbolat Seyman evli ve bir erkek çocuk annesidir.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Çopur EÖ, Kuru N, Seyman ÇC. Hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalara genel bakış. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, 2015;2(1):51-55 | DOI: 10.5222/SHYD.2015.051.

  • Seyman ÇC, Erbaş A, Çelik SŞ. Nöroşirurjide cerrahi alan enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik bakım. Turkiye Klinikleri J Surg Nurs-Special Topics 2015;1(2):33-38.

  • Seyman ÇC, Ayaz S. Opinions of operating room nurses regarding patient and staff safety in operating room. Dicle Medical Journal, 2016;43(1):467-460.

  • Hiçdurmaz D, Seyman ÇC, Başaran S, Çelik SŞ. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi’nde Yayınlanan Yazıların Özelliklerinin Geriye Dönük Olarak İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2016; 3(1):37-53. 7

  • Seyman ÇC, Çelik SŞ. Trakeostomili Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Hemşirelik Bakımı, Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2019; 6(1):59-64.

  • Seyman, ÇC, Çelik, SŞ. Effect of Protective Cover on the Quality of Life of Patients With Tracheostomy—A Quasi-Experimental Study. Journal of PeriAnesthesia Nursing. 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jopan.2020.01.013