Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ

Öğretim Üyesi (Psikiyatri Hemşireliği)

E.posta: ayca.ay@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 305 15 80 / 150


2010 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 yılında yüksek lisans, 2019 yılında doktora derecesini almıştır. 2010-2011 yılları arasında yoğun bakım hemşiresi olarak Numune Hastanesinde, 2011-2013 yılları arasında geçici görevlendirme ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışmıştır. Ekim 2013 tarihinden beri Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında çalışmaktadır. Psikiyatri Hemşireleri Derneği, Onkoloji Hemşireliği Derneği ve Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği üyesi; LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı) ve KAÇUV (Kanserli Çocuklara Umut Vakfı) gönüllüsüdür. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği tarafından düzenlenen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi kuramsal eğitimini tamamlamış olup supervizyon süreci devam etmektedir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı, çocuk ve ergenlerde psikoterapi yöntemleri, pediatrik psiko-onkoloji, yaşam sonu bakım, ötenazi, ölüm kavramı ilgi alanlarından bazılarıdır.

Yüksek Lisans Tezi: Ay MA. Hemşirelerin ölüm, ölümcül hasta ve ötenaziye ilişkin tutumları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, 2013.

Doktora Tezi: Ay MA. Kanser tanılı ve sağlıklı ergen çocuğu olan annelere uygulanan psikoeğitimin ebeveyn rolüne ilişkin kendilik algısı, stresle başa çıkma ve ruhsal belirtiler üzerine etkisi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara, 2019.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Ay Kaatsız MA, Öz F. Effectiveness of psychoeducation given to mothers of children with cancer. Journal of Psychiatric Nursing. 2020;11(2):129-140.
  • Ay Kaatsız MA. Pediatrik Kanserlerde Aile Merkezli Psikososyal Bakımın Önemi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2020;7(1):78-85.
  • Ay Kaatsız MA, Öz F. I'm here, too: Being an adolescent sibling of a pediatric cancer patient in Turkey. Journal of Pediatric Nursing. 2020;51:e77-e84.
  • Ay MA, Akyar I. Psychosocial status of Turkish families of pediatric cancer patients. Journal of Transcultural Nursing. 2020;31(3):227-241.
  • Ay MA, Öz F. Nurses attitudes towards death, dying patients and euthanasia: A descriptive study. Nursing Ethics. 2019;26(5):1442-1457.