Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Eğitim Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Azize ATLI ÖZBAŞ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DULUKLU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Songül SALURVAN  (Fakülte Sekreteri)

Lütfiye OZAN (İdari Personel / Öğrenci İşleri)

Ceren Naz ŞAHİN (Öğrenci)