Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Fakülte Tanıtım Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DULUKLU (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gülşah KESİK (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Sinem ÖCALAN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Özlem ARIBURNU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Zeybek ZEYTUN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Okşan AKTAŞ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Simay Ezgi BUDAK (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Cansu CAMBAZ (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Ceren YILDIZ (Öğrenci)

Dilara YAMANER (Öğrenci)

Cansu BABADAĞ (Öğrenci)

Simanur GÜLER (Öğrenci)

Eray ERKILIÇ (Öğrenci)