Fakülte Yönetim Kurulu
Dekan (Başkan)  
Prof.Dr. Leyla ÖZDEMİR İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı 
Dekan Yardımcısı  
Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Üyeler  
Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Leyla DİNÇ Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevgisun KAPUCU İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Sergül DUYGULU Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN     Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Arş. Gör. Dilara CENGİZ Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi
Songül SALURVAN Fakülte Sekreteri-Raportör