Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Arş. Gör. İrem AYVAT

  Araştırma Görevlisi (Psikiyatri Hemşireliği)

   E.posta: iremayvat@hacettepe.edu.tr

   Tel: 0312 305 15 80 / 181

9 Nisan 1994 Ankara’da doğmuştur. 2016 yılında Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde hemşirelik lisans eğitimini tamamlamış ve 2019 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında yüksek lisans programını bitirmiş aynı yıl doktora programına başlamıştır. 2017-2018 yılları arasında Kardiyoloji Hemşiresi olarak çalışmıştır. Nisan 2018’de Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Ocak 2019 tarihinden beri Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nden Psikodrama Grup Psikoterapisi eğitimi almaktadır.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Ayvat, İ., & Ozbas, A. A. (2022). Experiences and views of nurses about unmet needs of older cancer patients receiving chemotherapy: A qualitative study. Palliative & Supportive Care, 1-8.
  • Ayvat, İ., & Atli Ozbas, A. (2021). Is there a difference in unmet supportive care needs between older and younger outpatients receiving chemotherapy?. Journal of Palliative Care, 08258597211044248.
  • Ayvat, İ., & Özbaş, A. A. (2021), Ağrının Psikososyal boyutu, S. ERDEN içinde, Ağrı ve Kontrolü (s. 49-74), Ankara: Akademisyen Kitabevi.
  • Ayvat, İ., & Özbaş, A. A. (2021). Yaşlı Kanser Hastalarının Destekleyici Bakım Gereksinimleri: Gereksinimler de Yaşlanıyor mu?. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi8(1), 93-100.