Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Kalite Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Prof. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı) 

Eş Başkan

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR (Dekan)

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Nur İZGÜ (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN (Dekan Yardımcısı / Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Doç. Dr. Şenay GÜL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)  

Doç. Dr. Çiğdem CANBOLAT SEYMAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Dr. Öğr. Üyesi Merve MERT KARADAŞ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Rabiye AKIN IŞIK (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Elif BAKIR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği)

Arş. Gör. Dr. Berna  KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Rana Elçin SEZER CEREN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Sinem ÖCALAN (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Şeyma ADIBELLİ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)  

Arş. Gör. Mustafa Sabri KOVANCI (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Arş. Gör. Eda EREN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı) 

Songül SALURVAN  (Fakülte Sekreteri) 

Melisa MÜMİNOĞLU (Öğrenci)     

Pınar SAZLIK (Öğrenci)

Gizem TUNÇ (Öğrenci)