Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Kariyer Danışmanlık Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Arş. Gör. Dr. Sıdıka KESTEL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gülşah YILDIZ AYTAÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı )

Arş. Gör. Yıldız ERDAT (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Cemre DÜRÜST ERGÜN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye OZAN (Öğrenci İşleri)

Beyza BÜYÜKMAZAK (Öğrenci)

Mert ERDOĞAN (Öğrenci)

Haydar ÇAKAR (Öğrenci)

Neslihan KÜRKÇÜ (Öğrenci)