Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Mezun İzleme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Rabiye AKIN IŞIK (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Sıdıka KESTEL (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Berna  KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Tuna DAĞYILDIZI (İdari Personel / Öğrenci İşleri)

Latife CENGİZ (Öğrenci)

Ezel AYGÜN (Öğrenci)