Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Öğretim Elemanı Ders Görevlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Prof. Dr. Leyla ÖZDEMİR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Melek Serpil TALAS (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Gülten KOÇ (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Songül SALURVAN  (Fakülte Sekreteri)

Gökhan DEMİR (İdari Personel)