Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Öğretim Elemanı Uyum Programı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

ÖĞRETİM ELEMANI UYUM PROGRAMI

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi göreve yeni başlayan öğretim elemanlarına uyum programı uygular.

Uyum Programının Amacı: Uyum programının amacı göreve yeni başlayan öğretim elemanının üniversite, fakülte ve anabilim dalına uyumunu kolaylaştırmak, kurum kültürünü anlamasını ve benimsemesini sağlamaktır.

Uyum Programının Hedefleri:

Öğretim elemanının;  

  • Üniversitenin fiziksel mekân ve sosyal olanakları hakkında bilgilenmesini,
  • Üniversitenin bilişim hizmetlerinden akademik gelişimi için yararlanmasını,
  • Üniversitenin araştırma olanaklarını akademik gelişimi açısından değerlendirmesini,
  • Fakültenin fiziksel yapısını ve insan gücünü tanımasını,
  • Fakültenin web sitesini kullanarak Fakültenin faaliyetleri hakkında bilgilenmesini,
  • Fakültenin özgörev, uzgörüş ve değerlerini benimsemesini,
  • Fakülte Lisans programı hakkında bilgilenmesini,
  • Fakülte ve Anabilim Dalında kendisini rahat ve güvenli hissetmesini sağlamaktır.

Uyum Programının Kapsamı: Uyum programı, göreve yeni başlayan öğretim elemanı ile ilgili yerine getirilecek prosedürleri ve uyumunu kolaylaştırmaya yönelik bilgiler ve faaliyetleri içermektedir.

Uyum Programının Süresi: Göreve yeni başlayan öğretim elemanı ile ilgili prosedürler, ilk bir hafta içinde, uyumunu kolaylaştırmaya yönelik faaliyetler ise iki ila dört hafta süre içinde gerçekleştirilir.

Uyum Programı Sorumluları: Göreve yeni başlayan öğretim elemanı ile ilgili prosedürlerin gerçekleştirilmesinden Fakülte Yönetimi, uyumunu sağlamaya yönelik bilgilendirme ve faaliyetlerden ise ilgili Anabilim Dalı Başkanı ve Anabilim Dalı Başkanının görevlendireceği Doktorasını tamamlamış bir öğretim elemanı sorumludur.

Anabilim Dalı Oryantasyon Eğitimi: Öğretim elemanına yönelik uyum programı tamamlandıktan sonra ilgili Anabilim Dalı tarafından hizmet içi eğitim uygulanır. Oryantasyon eğitimin amacı öğretim elemanının Anabilim dalı bünyesinde yürütülen faaliyetler ve ilgili mevzuat hakkında bilgi edinmesini ve Anabilim Dalı içindeki görev ve sorumluluklarını kavramasını sağlamaktır. Oryantasyon eğitimin hedefleri Anabilim Dalı faaliyet alanına özgü olmak üzere farklılık gösterebilir, eğitim süreci ise süreklidir.

Öğretim Elemanı Uyum Programı çizelgesi için tıklayınız. 

Öğretim Elemanı Uyum Programı Geribildirim formu için tıklayınız.