Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan 

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nuri DOĞAN (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD)

Doç. Dr. İmatullah AKYAR (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı) 

Doç. Dr.  Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr.  Çiğdem CANBOLAT SEYMAN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr.  Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Gülşen TAŞDELEN TEKER (Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Tuğçe TORUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Emine KURUCA ÖZDEMİR (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Cansu BABADAĞ (Öğrenci)

Yiğit GİZİR (Öğrenci)