Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Risk Değerlendirme Ekibi

Risk Değerlendirme Ekibi Çalışma Usul ve Esasları

Hemşirelik Fakültesi Risk Değerlendirme ve Yönetimi Akış Şeması

Hemşirelik Fakültesi Risk Skorlama

Hemşirelik Fakültesi İş Kazası / Ramak Kala Olay Takip Süreci 

Ramak Kala Olay Bildirim Formu Erişim Linki ve Kullanım Talimatı

Ramak Kala Olay Takip Çizelgesi

İş Kazası Takip Çizelgesi

Dekan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN

Başkan

Doç. Dr. Zehra GÖK METİN (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEYLAN ÇİRAY (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Fakülte Sekreteri: Songül SALURVAN 

İş Güvenliği Uzmanı: Doç. Dr. Zehra GÖK METİN

Çalışan Temsilcisi: Lütfiye OZAN

İdari personel: Mehmet KANTEKİN

Büşra BOZKURTACA (Öğrenci)

Risk Değerlendirme Ekibi Hemşirelikte Atık Yönetimi Eylem Planı Alt Çalışma Grubu

Arş. Gör. Dr. Berna KURT (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Özlem ARIBURNU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Sevda ÖZTÜRK (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Eda EREN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Ayça Asal KEFLİ (Öğrenci)

Risk Değerlendirme Ekibi Acil Durum Ekibi Alt Çalışma Grubu