Temsilciler
Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU Senato Temsilcisi 
Prof. Dr. Hicran ÇAVUŞOĞLU Üniversite Eğitim Komisyonu Üyesi
Doç. Dr. Sergül DUYGULU Üniversite Kalite Komisyonu Üyesi
Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ Fakülte Uzaktan Eğitim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK       Fakülte Bologna Temsilcisi 
Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN Sürdürülebilir Öğretme ve Öğrenme Merkezi Hemşirelik Fakültesi Koordinatörü
Arş. Gör. Dilara CENGİZ Fakülte Araştırma Görevlisi Temsilcisi