Ulusal ve Uluslararası Eğitim İşbirliği Koordinatörlüğü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Fatma USLU ŞAHAN (Dekan Yardımcısı)

Bologna Koordinatörlüğü

Koordinatörlük Çalışma Usul ve Esasları

Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı: Arş. Gör. Gülşah YILDIZ AYTAÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler:

Doç. Dr. Nilay ERCAN ŞAHİN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Elif BAKIR (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Sevda YILDIRIM HAMURCU (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Lütfiye OZAN (Öğrenci İşleri)

Erasmus Koordinatörlüğü

Koordinatörlük Çalışma Usul ve Esasları

Koordinatör: Doç. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zahide TUNÇBİLEK (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Üyeler

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş Gör. Gülşah YILDIZ AYTAÇ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Sevda YILDIRIM (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği)

Arş.Gör. Özlem ARIBURNU (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Kevser ÖZATA (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Fatma CEYLAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Eda EREN (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Lütfiye OZAN (İdari Personel / Öğrenci İşleri)

Bülent ESER (İdari Personel / Öğrenci İşleri)

Dilara Yamaner (Öğrenci)

Simanur Güler (Öğrenci)

Ayşe Akça (Öğrenci)

Mevlana Koordinatörlüğü  

Koordinatör: Doç. Dr. Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı:  Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Farabi Koordinatörlüğü

Koordinatör: Doç. Dr. Bilge KALANLAR (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Koordinatör Yardımcısı:  Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)