Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Yayın Komisyonu

Komisyon Çalışma Usul ve Esasları

Başkan

Prof. Dr. Sergül DUYGULU (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Başkan Yardımcısı

Doç. Dr. Duygu HİÇDURMAZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Y. Sinem ÜZAR ÖZÇETİN (University College Dublin / Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Nilgün KURU ALICI (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Sekreterler

Dr. Öğr. Üyesi Seher BAŞARAN AÇIL (Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Merve MERT KARADAŞ  (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Gül Hatice TARAKÇIOĞLU ÇELİK (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)  

İngilizce Dil Editörü 

Doç. Dr. Çiğdem YÜCEL ÖZÇIRPAN (Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Etik Editörü

Prof. Dr. Leyla DİNÇ (Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı)

Üyeler

Doç. Dr. Zehra GÖK METİN (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Zeliha ÖZDEMİR KÖKEN (Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Nebahat BORA GÜNEŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Melike Ayça AY KAATSIZ (Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Tuğçe TORUN (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Ayşe YÜCESAN (Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı)

Arş. Gör. Dr. Neşe ALTINOK ERSOY (İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı)