Yüksek gerçeklik simülasyon uygulaması
Sanal gerçeklik uygulamaları
Fakülte sanal tur
Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

Öğretim Üyesi (Hemşirelik Esasları)

E.posta: fkorkmaz@hacettepe.edu.tr

Tel: 0312 305 15 80 / 173

 

 

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulundan 1998 yılında mezun olan Dr. Korkmaz Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Programında, 2002 yılında bilim uzmanlığı, “Topikal Negatif Basınç Terapisinin III. ve IV. Evre Basınç Yaralarının İyileşmesine Etkisi çalışması” ile 2009 yılında doktora derecesini almıştır. 1998- 2002 yılları arasında Ankara’da iki özel sağlık kurumunda genel dâhiliye ve yoğun bakım ünitelerinde klinik hemşiresi olarak çalışan Dr Korkmaz, 2002 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladığı H.Ü. Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı'nda halen öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. Dr. Korkmaz misafir araştırmacı olarak, 2006 yılında Medisinische Hoch Schule Hannover/Almanya’da ve 2014-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi/USA’da (Hemsirelik Bilisimi ve veri madenciliği konularında çalışmak üzere) görev yapmıştır. 2015 yılından beri Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi bünyesinde Sağlıkta Kalite Değerlendiricilerine yönelik sürdürülen eğitimlerde “Hasta Bakım Planları” ve “Basınç Yaralanması Risk Değerlendirilmesi” konularında eğiticilik yapmaya devam eden Korkmaz aynı daire başkanlığı bünyesinde 2016 yılından beri “Sağlıkta Kalite Değerlendiricisi” olarak görev yapmaktadır. Dr. Korkmaz 2018 yılından beri Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Elektronik Verilerin Mobil Ortama Taşınması Projesinde Hemşirelik bakımı ilişkili verilerin sistemde yapılandırılması konusunda görev yapmaktadır. Dr Korkmaz aynı zamanda 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü Sağlık Bilişimi YL programını tamamlamıştır. Çalışma alanları; hemşirelik bilişimi, basınç yaraları (risk değerlendirme ve izleme), hemşirelik bakım planları (hasta bakım planları ve öğeleri, standart bakım planı kullanımı, elektronik hasta kayıt sistemleri içinde hemşirelik bakımı ilişkili verilerin anazlizi ve güçlendirilmesi), hemsirelik eğitimi ve hemşirelik etiğidir. Dr Korkmaz’ın çalışma alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası yayın ve çalışmaları bulunmaktadır.

Akademik özgeçmiş için tıklayınız.

Bazı Yayınları:

  • Duygulu S., Korkmaz F. Hemşirelerin Örgüte Bağlılığı, İş Doyumları ve Hastanelerinden Olası Ayrılma Nedenleri, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2008; 12(2).
  • Erdil F., Korkmaz F. "Ethical Problems Observed by Student Nurses" Nursing Ethics, 2009 16(5) 489-599.